Adatkezelési szabályzat | ÁSZF


Adatkezelési szabályzat

A GDPR kompatibilis új adatkezelési szabályzatunkat innen lehet ketölteni

Az adatkezelő neve:
Netlight Consulting KFT


Az adatkezelő címe:
Budapest, Bánki Donát u. 12/b
1148

Az adatkezelő elérhetőségei:
E-mail: info@uzletiblog.hu
Tel: +36 30 35 123 54


Az adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelés, a felhasználók általi önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulásuk alapján történik, mely felhatalmazást, a regisztrálás és/vagy a pályázati űrlap kitöltésének folyamán, vagy a webáruház tanfolyamra történő, a regisztráció és/vagy az elküld gombra való kattintással, a felhasználó engedélyezett!


Az adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.


A kezelt adatok köre:
A felhasználó által kötelezően megadott adatok: Teljes név, E-mail cím, Számlázási név és cím, Telefonszám, felhasználónév, és jelszó (ezt csak tárolja a rendszerünk, nem látjuk, és csak új jelszót tudunk biztosítani az ügyfél külön írásos kérésére), valamint minden olyan információ, melyet a pályázat elbírálhatóságának érdekében bekérünk. Figyelem! Jelszavának, és adatainak módosítására, csak belépés után van lehetősége!
A felhasználó tevékenysége kapcsán megjelenő adatokat, információkat, a megrendelés véglegesítéséig (elküldéséig), csak a felhasználó látja.
A megrendelés elküldése (véglegesítés) után, cégünk személyzete az ön által megadott összes adatát (kivéve jelszó) látja, mivel a megadott adatok a rendelésének feldolgozásához, és teljesítéséhez nélkülözhetetlenek!
Az oldalunkon való regisztráció időpontja, a megrendelések időpontja, illetve az oldal megtekintésekor, vásárláskor, bejelentkezéskor használt IP cím kerül automatikusan naplózásra.

Az adatkezelés célja:
A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása, a pályázata, valamint megrendelései nyomon követhetőségének, és teljesíthetőségének célját szolgálja.
A felhasználó általi önkéntes tevékenysége következtében megadott adatok és/vagy választások esetében a cél, az ügyfél értesítésének lehetősége az újdonságokról, akciókról, továbbá saját döntése alapján számára folyamatos hírlevelek, promóciók kiküldéséről.
Cégünk weboldalának használata során, a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása egyrészt technikai, statisztikai célokat, másrészt a rendelések nyomon követhetőségének, kiszolgálásának célját szolgálja!
Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.
A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internet beállítások pontban).
Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatást ugyanúgy igénybe veheti, de például amikor egy terméket a kosárba helyez, és elnavigál egy másik oldalra, akkor visszajövetelkor, a rendszer nem jegyzi meg a tevékenységeit!


Az adatkezelés időtartama:
A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, az időtartam mindaddig tart, amíg a felhasználó regisztrált ügyfele a UzletiBlog.hu -nak és/vagy tanfolyamnak. A felhasználó önkéntes tevékenysége kapcsán megadott adatai esetében, az időtartam addig tart, amíg a felhasználó, saját döntése alapján azokat a profiljában meg nem változtatja, de maximum addig, amíg regisztrált ügyfele a UzletiBlog.hu -nak és/vagy tanfolyamnak.
A weboldalunk látogatása során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetén az időtartam addig tart, amíg a felhasználó regisztrált ügyfele a UzletiBlog.hu -nak és/vagy tanfolyamnak.

Egyéb adathasználat:
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a pályázattal kapcsolatban, és/vagy a tanfolyam/megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben és módon adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, adatszolgáltatásra.


A személyes adatok törlése:
A felhasználó az adatait csak és kizárólag a info@uzletiblog.hu e-mail címre küldött levelével töröltetheti.

Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, fegyveres orökkel védett DataPLex szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
Az Netlight Consulting KFT fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@uzletiblog.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40).

További kérdéseivel, észrevételeivel, keresse az üzemeltető munkatársát az info@uzletiblog.hu e-mail címen.

Tetejére


ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Netlight Consulting Kft. (1148 Budapest, Bánki Donát u. 12/b.; Cg. 01-09-192123) által üzemeltetett online szolgáltatásként UZLETIBLOG rendszer használatára vonatkozó feltételeket. Az „Elfogadom a feltételeket" gombra való kattintással vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó a regisztráció során szerződést köt a Netlight Consulting Kft.-vel, elfogadva a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Netlight Consulting Kft (a továbbiakban: UZLETIBLOG) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról az UZLETIBLOG rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként használható UZLETIBLOG Rendszer felülete, az UZLETIBLOG által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a regisztráció során megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

1. Szerződés tárgya

UZLETIBLOG a Felhasználó részére „Üzleti Blog” rendszert készít és információs terméket árul (továbbiakban uzletiblog-ot), melyen keresztül a Felhasználó szabadon oszthatja meg írott, képi, hang és videó anyagait.

A UZLETIBLOG által működtetett online szolgáltatásként megvásárolható uzletiblog szolgáltatásai azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik regisztrálnak/rendelnek a UZLETIBLOG weboldalán. A regisztrációval vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció kitöltése folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A UZLETIBLOG, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a UZLETIBLOG online szolgáltatásának használatából kizárni.

2. Szerződés időtartama

Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum a Felhasználó által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára

3. Munka díj

Díjak fizetési módja

Amennyiben Felhasználó a Megrendelő lap kitöltésével jelzi előfizetési szándékát és ezzel megrendeli a szolgáltatást, úgy UZLETIBLOG a kiválasztott díjcsomag alapján díjbekérőt küld ki a Felhasználó által megadott email címre.

Megrendelés esetén a bérleti díjat Felhasználó előre fizeti UZLETIBLOG számára. A befizetett összeget UZLETIBLOG tartja nyilván és Felhasználó számára előfizetési konstrukciójától

függően biztosítja a szolgáltatást.

A díjbekérő banki átutalással történő kiegyenlítését (jóváírását) követő 5 munkanapon belül UZLETIBLOG az előfizetésről számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el, majd a díjcsomagban meghatározott időtartamra és feltételekkel jóváhagyja az előfizetést, ezzel aktiválja az uzletiblog szolgáltatást. Az éles előfizetői időszak kezdete az aktiválás napja.

Amennyiben UZLETIBLOG az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Felhasználót írásban tájékoztatja. Az előfizetői csomagok, melyek a szolgáltatás időtartamát, díját és a használható uzletiblog funkciókat határozzák meg, UZLETIBLOG honlapján tekinthetők meg. UZLETIBLOG fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.

Az online szolgáltatásként elérhető uzletiblog a megrendelt csomagban részletezett szolgáltatásokat tartalmazza. UZLETIBLOG fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Megrendelő nem fizette be az esedékes díjakat. UZLETIBLOG esetleges bérleti díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek.

Előfizetői csomagok


A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók és korlátozások listája megtekinthető a www. UZLETIBLOG.hu címen. UZLETIBLOG fenntartja a jogot ezen funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására.

4. UZLETIBLOG kötelezettségei

UZLETIBLOG Felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott online szolgáltatásként működő uzletiblog ekészítést és felügyeletet. A tartalom feltöltése a megrendelő feladata.

Amennyiben UZLETIBLOG a Felhasználónak gondatlanul kárt okoz - figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére - UZLETIBLOG felelőssége, hogy amennyiben Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer- hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy UZLETIBLOG köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.

Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt UZLETIBLOG - saját befolyásán kívül eső körülmény következtében - az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, UZLETIBLOG köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.

UZLETIBLOG köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség UZLETIBLOG -et terheli.

UZLETIBLOG a program nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. UZLETIBLOG szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

Teljesítés során UZLETIBLOG alvállalkozót vehet igénybe. Alvállalkozó bevonásának feltételei:

 • Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
 • UZLETIBLOG gondoskodik róla, hogy alvállalkozója UZLETIBLOG által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.

Jelen szerződés teljesítése során UZLETIBLOG -nak nem feladata Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

5. Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó köteles UZLETIBLOG szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat UZLETIBLOG -nak megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést UZLETIBLOG részére biztosítani.

Felhasználóhoz tartozó uzletiblogban megtalálható tartalmak kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben Felhasználó feladata. UZLETIBLOG a Felhasználó regisztrált uzletiblogjában történő értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a vásárlóval, azzal


kizárólag Felhasználó áll szerződésben. Az uzletiblogban található adatok valódiságával kapcsolatban kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel.

Felhasználó köteles minden, a weboldal és az uzletiblog üzemeltetéssel kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, stb.) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat az uzletiblog adminisztrációs felületén beállítani. UZLETIBLOG ehhez a szolgáltatás funkcióin keresztül eszközöket biztosít. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén UZLETIBLOG -nek a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás publikus, a látogatók által elérhető részének felfüggesztésére.

Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van a honlap üzemeltetés szabályaival. UZLETIBLOG nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. UZLETIBLOG jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására amennyiben Felhasználó a szolgáltatás használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

A munkatársak rendszer elérési jogosultságának kezelését Felhasználó végzi az erre a célra kijelölt adminisztrátor felhasználóval. Felhasználónak lehetősége van munkatársat hozzáadni, törölni illetve meglévő munkatársak adatait módosítani továbbá munkatársat aktiválni, inaktiválni.

Felhasználó jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért UZLETIBLOG semmilyen felelősséget nem vállal.

Karbantartási célból UZLETIBLOG üzemeltető személyzete jogosult Felhasználó uzletiblogjába bejelentkezni.

6. Hardware és Szoftver feltételek bemutatása

Az uzletiblog SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás.

UZLETIBLOG az uzletiblog szolgáltatást az általa biztosított szervereken üzemelteti. A szolgáltatás Felhasználó által biztosított, nem UZLETIBLOG tulajdonát képező szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség.

Rendelés feltételei a következők:

 • Szélessávú Internet kapcsolat;
 • Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;
 • Adwords felhasználó név és jelszó ismerete;

Munkavégzés feltételei a következők:

 • Rendelés feltételei teljesülnek;
 • Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, UZLETIBLOG felé lejárt tartozása nincs.

Támogatott böngészők, és azok verziói:

 • Internet Explorer 8+
· Mozilla Firefox 22+
 • Google Chrome 27+
 • Opera 15+
 • Safari 5+ (Windows rendszeren)
 • Android Browser Android 2.3+
 • Google Chrome for Android 27+
 • Opera Mobile Browser 12.1+
 • Apple iPad Safari 6+ (Mac OS X)
 • Apple OS X Safari 6+

7. Rendelkezésre állás

UZLETIBLOG a hozzá kapcsolt domain nevek rendelkezésre állásáért nem tud felelősséget vállalni, mert arra semmilyen ráhatása sincs.

8. Ügyfélszolgálat

Felhasználó és UZLETIBLOG közötti kapcsolattartás módja írásban történik, az info@UZLETIBLOG.hu cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott, vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.

Hibajelentésre a www.UZLETIBLOG.hu címen található ügyfélszolgati form használható. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben.

UZLETIBLOG vállalja, hogy a következő feltételekkel a válaszidőket mindenkor betartja. A válaszidő onnantól számítandó, hogy azt a UZLETIBLOG iktatta, de legkésőbb a feladást követő első munkanapon 9:00-tól. A válaszidő azt az időt tartalmazza, míg a bejelentett hibára az ügyfélszolgálat visszajelzést ad, és megkezdi a hibaelhárítást. A hibaelhárítás ideje ezen válaszidőbe nem számít bele.


Probléma súlya

Válaszidő

Meghatározás

1 (Nagyon fontos)

4 óra

Az uzletiblogban valamely kritikus funkció nem működik, emiatt a szolgáltatás nem elérhető

2 (Fontos)

16 óra

Valamely uzletiblog funkció nem hajtható végre, és ez a vásárlók számára is gondot jelent, de a szolgáltatás elérhető

3 (Általános)

5 nap

Valamely külső felhasználók által nem látható uzletiblog nem működik, mely a külső felhasználók számára az uzletiblog használatát nem akadályozza

9. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

10. Szerződés megszűnésének esetei

Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül. UZLETIBLOG azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 • Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
 • 60 napot meghaladó vis maior esete.

Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban - a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a regisztráció során megadott emailcímre küldött emailben - történhet. UZLETIBLOG jogosult Felhasználó uzletiblogjának működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok további fennállása esetén az uzletiblogot törölni az alábbi indokokkal:

 • Felhasználó au uzletiblogban törvénybe, jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg vagy értékesít.
 • Felhasználó a UZLETIBLOG által nem etikusnak minősített tartalmat jelenít meg az uzletiblogban.
 • Számlatartozás fennállása esetén.
 • Felhasználó az uzletiblog felületén nem valós cégadatokat jelenít meg.

Amennyiben UZLETIBLOG a fenti okokból kifolyólag Felhasználó uzletiblogját törli, úgy Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, az uzletiblog tartalmát UZLETIBLOG -tól nem követelheti.

Felhasználó rendkívüli felmondással élhet,

11. Vitás kérdések rendezése

UZLETIBLOG -nak és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Kelt: Budapest, 2016. 01. 10.


A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala védjegy adatbázisa a 06-80-345678 zöld számon vagy a http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=HU címen hozzáférhető.
Az EU Védjegy Hivatalának védjegy adatbázisa a http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/ címen hozzáférhető.

A Hálózathasználati Irányelvek a http://www.domain.hu/domain/egyeb/aup.html címen hozzáférhető.

Tetejére